Zrzut%25252525252520ekranu%2525252525252

Rejestracja na regularne kursy Swinga

Zima 2021 | 18 Styczeń - 23 marzec

Wyślij zgłoszenie,

odpiszemy do 5 dni!

 

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zawierające wskazówki dotyczące płatności lub informację o przyjęciu na listę oczekujących prześlemy Ci do 5 dni od daty wysłania formularza rejestracyjnego. 

Poczekaj na kontakt z naszej strony nim opłacisz kurs!

W celu ostatecznego potwierdzenia rejestracjiwpłać należną kwotę do 48 godzin od momentu otrzymania naszego maila.

O zapisie na zajęcia w parach

 

Na kurs w parach możesz zarejestrować się z partnerem/partnerką lub niezależnie (solo).

Zapis w parze przyspiesza proces rejestracji.

Zaproś znajomych i zapiszcie się razem!

Jeżeli rejestrujesz się w parze, podaj w formularzu Imię i Nazwisko swojego partnera/partnerki

i poproś ją/go o przesłanie osobnego zgłoszenia do 24 godz.

To ważne, by Wasza rejestracja w parze była aktualna!

Wybieram zajęcia:
Na zajęcia w parze zapisuję się jako:

Kwota, którą chcę zapłacić za kursy *

Lindy Hop 1 (8 godz.):
Couple Charleston (6 godz.):
Kursy Tematyczne (4 godz.):
Preferuję płatność

Dane partnera / partnerki (jeżeli rejestruję się w parze)

Czy brałeś/aś już udział w naszych zajęciach?
Czy masz u nas zamrożone środki?
Czy chcesz wykorzystać swoje środki na wybrane powyżej zajęcia?
Jeżeli po opłaceniu powyższych kursów zostaną środki z Twojej wcześniejszej wpłaty, chcesz
Akceptuję warunki podane w zamieszczonym poniżej regulaminie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zamieszczonej poniżej polityki prywatności:

Uzupełnij wszystkie wymagane pola!

Gotowe!

Potwierdzenie i dalsze wskazówki otrzymasz od nas do 5 dni.

Na każdy wybrany kurs otrzymasz osobne potwierdzenie.

Bardzo miło, że dołączasz!

Regulamin kursów

Organizator 

Prawnym Organizatorem kursów jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu Swing & Sway z siedzibą w Krakowie (31-504) przy ul. Augusta 5/2;

KRS: 0000496879; NIP: 6793098148; REGON: 123039099


Odpowiedzialność 

1. Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia wystawione przez Warta Extrabiznes Plus.

2. Grafik zajęć ma charakter informacyjny. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszystkie zajęcia odbywały się zgodnie z opublikowanym harmonogramem. 

3. W szczególnych przypadkach, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsc i terminów poszczególnych zajęć przy zachowaniu odpowiedniego terminu ogłoszenia zmian.

 

Warunki rejestracji

1. Rejestracji na kurs Uczestnik dokonuje poprzez formularz wybierając kursy, na które się decyduje.

2.  Jeżeli są wolne miejsca na wybranym przez Uczestnika kursie, do 5 dni po wysłaniu formularza, Uczestnik otrzymuje drogą mailową "Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia" zawierające dalsze wskazówki dotyczące rejestracji. W przypadku braku wolnych miejsc lub oczekiwania na zgłoszenie partnerów lub partnerek na kursy w parze, Uczestnik otrzymuje od Organizatora "Przyjęcie na listę oczekujących". Jeżeli w momencie otrzymania "Przyjęcia na listę oczekujących" do rozpoczęcia zajęć zostało więcej niż 3 dni, Uczestnik najczęściej otrzymuje przyjęcie na kurs po kilku kolejnych dniach.

3. Ostatecznym potwierdzeniem rejestracji jest dokonanie wpłaty za kurs w terminie do 48 godzin od momentu przesłania przez Organizatora "Potwierdzenia otrzymania zgłoszenia".  Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na płatność ratalną, za ostateczne potwierdzenie rejestracji uzna się wpłatę pierwszej raty. Jeżeli Uczestnik nie prześle należnej kwoty w wyznaczonym terminie, jego rejestracja zostaje anulowana. 

 

Płatność

1. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

2. Wpłaty za kurs  Uczestnik dokonuje do 48 godzin od momentu otrzymania maila potwierdzającego.

3. Jeżeli Uczestnik wybiera ratalną formę płatności, Uczestnik wpłaca pierwszą ratę do 48 godz. od momentu otrzymania maila potwierdzającego,

a drugą do 25 lipca 2021. Uczestnik może również zaproponować Organizatorowi inny, bardziej odpowiadający mu termin wpłaty drugiej raty.

3. Po wcześniejszej konsultacji z Organizatorem, możliwy jest indywidualny tryb rozliczeń bardziej odpowiadający Uczestnikowi lub ustalenie niepieniężnej formy rozliczenia.

 

Warunki rezygnacji i zwrotu opłat

1. Ze względu na eventowy charakter kursów i związane z nimi koszty (umowy wynajmu przestrzeni, umowy z instruktorami, czasami z innych miast), wpłacona kwota za kurs nie jest zwrotna w przypadku rezygnacji z kursu, o ile nie wynika ona z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

2. W przypadku wyboru płatności ratalnej, Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty wszystkich rat, niezależnie od ewentualnej rezygnacji, o ile nie wynika ona z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

3. W indywidualnych przypadkach, kiedy rezygnacja wynika ze zdarzeń losowych niezależnych od Uczestnika, Organizator może zaproponować rekompensatę tytułem wpłaconych środków lub pełny zwrot wpłaconej kwoty. Rekompensatą może być przeniesienie części lub całości dokonanej wpłaty na kolejny cykl zajęć lub intensywne warsztaty. Indywidualnym przypadkiem może być np. ciąża, przewlekła choroba, ograniczenie ruchomości, wyjazd za granicę itp.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Biorąc udział w wydarzeniach Organizowanych przez Swing & Sway,  Uczestnik zgadza się na publikację i wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w dowolnej formie (zdjęcie, nagranie i inne).

Polityka prywatności

Zapisując się na nasze zajęcia, korzystając z naszego newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Poniżej znajdziesz szczegóły przetwarzania swoich danych osobowych.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kultury Złotej Ery Swingu "Swing & Sway"
Adres: ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31-504 Kraków

Nip: 679 309 81 48, Regon: 123039099, KRS: 0000496879

Strna internetowa: www.swingsway.pl

Adres e-mail: swingnsway.studio@gmail.com

Przedstawicielem Administratora jest Anna Makselan-Vieux, makselan.anna@gmail.com

2. Kiedy rejestrujesz się na kurs, przetwarzamy Twoje Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Kiedy rejestrujesz się na newsletter, przetwarzamy Twoje Imię i adres e-mail.

3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą Fundację polegają na oferowaniu Ci usług z zakresu oferty szkoły tańca. Dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia Twojej zgody lub do momentu zakończenia naszej działalności.

4. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na kurs czy zapisu na newsletter.

5. Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dostęp do Twoich danych pozyskują wyłącznie osoby przeszkolone z zasad przetwarzania i ochrony danych oraz osoby, które podpisały zobowiązanie do zachowania poufności. Nie dopuszczamy do przetwarzania danych osób, które nie są do tego upoważnione. Osoby upoważnione nie mogą udzielać dalszych upoważnień. Upoważnień do przetwarzania Twoich danych udzielamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych

- żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych

- żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych